utorok 16. apríla 2024

Jediným skutočným meradlom úspechu je množstvo radosti, ktoré prežívame.

-- Abraham - Hicks