štvrtok 20. júna 2024

Náš problém nie je v tom, že toho vieme málo. Náš problém je, že mnohé z toho, čo vieme, nie je pravda.

 

 

 

                                                                              Will Rogers

nedeľa 16. júna 2024

Ľudia, ktorí sú na vás zlí, hrubí, nepríjemní a protivní, sa tak nechovajú preto, že chcú ublížiť vám, ale preto, že sú to ľudia, ktorí ubližujú.

 


 Zig Ziglar

štvrtok 13. júna 2024

Človek, ktorý nemá ústredný zámer alebo konkrétny cieľ, ku ktorému by smeroval, nemá nádej na úspech.

 

 


 Napoleon Hill,