nedeľa 31. januára 2016

„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

Albert Einstein

Albert Einstein

štvrtok 28. januára 2016

Nikdy by ma nenapadlo písať kvôli cti alebo uznaniu. Čo je v mojom srdci, musí von. Preto komponujem.

Ludvig Van Beethoven

Ludvig Van Beethoven
 

utorok 19. januára 2016

„Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“

Matka Tereza
 
Matka Tereza
 

„Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne.“

Ján Pavol II. 

Ján Pavol II.

piatok 15. januára 2016

Sebadôvera je výsledkom prípravy.

Ron Howard

Ron Howard

streda 13. januára 2016

utorok 5. januára 2016

pondelok 4. januára 2016