štvrtok 14. januára 2016

Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie.

Dr. h.c.Anton Srholec

Dr. h.c.Anton Srholec