nedeľa 11. júna 2017

"Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba." Buddha

 Buddha

štvrtok 1. júna 2017

Úspešní ľudia vždy s radosťou pomôžu ostatným. Len neúspešný človek sa pýta: „Čo z toho budem mať?“

Brian Tracy

Brian Tracy