nedeľa 11. júna 2017

"Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba." Buddha

 Buddha