štvrtok 6. augusta 2015

Odpúšťanie pomáha tomu, kto odpúšťa. ... Odpustiť neznamená ospravedlniť niekoho správanie. Iba sa zbaviť jeho moci nad vami.

 John Bradshaw