streda 9. marca 2016

Prvým krokom k náprave je priznať si chybu. Najlepšie ju zistíte v zrkadle, kde sa vidíte celý.

Kenneth C. Hutchin