nedeľa 3. apríla 2016

V živote nemôže byť všetko dokonalé, tak sa ukľudnite.

Florence Littauerová

Florence Littauerová