pondelok 23. mája 2016

Svoje súčasné podmienky môžeš pretvárať podľa svojej vôle len vtedy, keď si uvedomíš, že si si ich sám vytvoril.

William Clement Stone

William Clement Stone