pondelok 2. mája 2016

V každej spoločnosti sú najúspešnejší tí jedinci, ktorí si vybudovali a udržujú rozsiahlu sieť ľudí, ktorým môžu pomôcť a ktorí môžu pomôcť im.

Brian Tracy

Brian Tracy