štvrtok 27. októbra 2016

Za najzávažnejšími problémami vo vzťahoch nie je nič viac ako dvaja ľudia, ktorí si vypestovali zlozvyk brať náladu toho druhého príliš vážne.

 Richard Carlson

 Richard Carlson