sobota 19. novembra 2016

Prvým krokom k náprave je priznať si chybu. Najlepšie ju zistíte v zrkadle, kde sa vidíte celý.

 Kenneth C. Hutchin