sobota 21. januára 2017

Tvoj život je sériou momentov „teraz“. Čím lepšie spravíš svoje „teraz“, tým lepší bude tvoj život.

Karen Salmansohn

Karen Salmansohn