sobota 1. apríla 2017

„Čo by ľudí naozaj uspokojilo, nie je stať sa štíhlym alebo bohatým, ale mať dobrý pocit zo svojho života. Pri hľadaní šťastia čiastočné riešenia nefungujú.“

Mihaly Csikszentmihalyi 


Mihaly Csikszentmihalyi