nedeľa 7. mája 2017

Príde doba ked si budeš myslieť, že všetko skončilo... a to bude začiatok.

Via Jeff Andrews