nedeľa 24. decembra 2017

Nie je doležité čo je pod stromčekom, ale kto je okolo neho.