streda 27. decembra 2017

Že nedostaneme vždy, čo chceme, je niekedy obrovské šťastie.

DALAJLÁMA