nedeľa 13. mája 2018

„Nedeľa je deň, keď si človek uvedomuje svoju dôstojnosť - že je napriek všetkému Božím obrazom, Božím stvorením, ktoré Boh nasmerúva na prichádzajúce vykúpenie.“

Romano Guardini