nedeľa 20. decembra 2015

"Ak sa zameriaš na to, nájsť v každej situácii čokoľvek, čo je dobré, zistíš, že tvoj život bude zrazu naplnený vďačnosťou, pocitom, ktorý rozvíja dušu."

Harold Kushner

Harold Kushner