štvrtok 17. decembra 2015

Bez dobrej komunikácie sa budú nedorozumenia zväčšovať, až kým sa vzťah nerozpadne.

Mihaly Csikszentmihalyi

Mihaly Csikszentmihalyi